VOIDO THAM DỰ HỘI THẢO HỖ TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN, THỰC PHẨM VÀO THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC

Hội thảo HỖ TRỢ XUẤT KHẨU NÔNG SẢN, THỰC PHẨM VÀO THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC

Đơn vị tổ chức: Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Đơn vị phối hợp: Ngân hàng ICBC Chi nhánh Hà Nội

Thời gian tổ chức ngày 23 tháng 5 năm 2023, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng (Số 36, đường Trần Phú, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)

Với sự tham gia của Đại diện Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, các Đại diện Ngân hàng ICBC, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, Hiệp hội hoa Thành phố Đà Lạt và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thông qua hội thảo, các Doanh nghiệp nắm được những yêu cầu và điều kiện cần xử lí trong quá trình xuất khẩu nông sản, thực phẩm sang thị trường Trung Quốc; đồng thời được giới thiệu dịch vụ tài chính, sản xuất tài trợ thương mại của ICBC Hà Nội dành cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của tỉnh Lâm Đồng.

  

Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp Lâm Đồng giao thương trực tuyến với Trung Quốc

Chia sẻ:
Bạn đang xem: VOIDO THAM DỰ HỘI THẢO HỖ TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN, THỰC PHẨM VÀO THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC
Bài trước Bài sau

Sản phẩm bạn đã xem