Yêu cầu nhượng quyền

Chúng tôi cảm ơn bạn đã dành sự quan tâm đến thương hiệu Voido Coffee Roaster. Chúng tôi nhận được yêu cầu nhượng quyền thương hiệu từ một số đối tác, nhưng chúng tôi từ chối bởi họ chưa thật sự sẵn sàng. Rất xin lỗi nhưng điều này tốt cho chúng ta.

Chúng tôi mong chờ và tìm kiếm những đối tác mạnh, đủ tiềm lực có thể đại diện cho chúng tôi tại location nhất định nhằm đưa thương hiệu Voido Coffee Roaster trở thành thương hiệu dẫn đầu và tốt nhất cho đối tượng trẻ. Nếu bạn đã sẵn sàng và tin tưởng vào khả năng cũng như tài chính vững chắc, vui lòng gửi thông tin yêu cầu cho chúng tôi. Trong trường hợp này chúng ta sẽ trao đổi rất nhiều thông tin trước khi đưa ra những điều kiện nhượng quyền thương hiệu.

Một lần nữa xin cảm ơn sự yêu mến của các bạn dành cho Voido Coffee Roaster!

Sản phẩm bạn đã xem