Ở vai trò một doanh nghiệp, xuyên suốt gần chục năm hình thành và phát triển, kinh doanh tử tế luôn trở thành phương châm cốt lõi tại Voido Coffee Roaster. Với Voido, tử tế là không bất chấp vì lợi nhuận, luôn hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp với cộng đồng.

  Voido đặt khách hàng, đối tác ở vị trí trung tâm cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Điều chúng tôi quan tâm là khách hàng, đối tác nhận được gì và cần những gì. Không chỉ mang đến các sản phẩm an toàn, chất lượng với giá cả phù hợp, Voido chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thái độ tôn trọng, lắng nghe khách hàng trong mọi hoàn cảnh. Chúng tôi tâm niệm, những mối quan hệ lâu bền là điều kiện sống còn xây dựng nền móng vững chãi cho thương hiệu.

  Bên cạnh đó, Voido Coffee Roaster luôn nỗ lực thực hiện trách nhiệm với cộng đồng bằng việc phát triển theo những phương án khả thi nhất để nâng cao giá trị cà phê địa phương. Mục tiêu tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người nông dân ở Lâm Đồng. Cùng với đó, doanh nghiệp không ngừng nỗ lực đảm bảo việc làm cho người lao động, đội ngũ nhân viên có được nguồn thu nhập xứng đáng, ổn định trong môi trường làm việc lành mạnh, phát huy năng lực cá nhân tốt nhất.

Sản phẩm bạn đã xem