Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản khi thực hiện giao dịch mua hàng.

Tài khoản:

     Vietcombank: Hồ Thái Dũng 0561000532733 VCB Đức Trọng, Lâm Đồng.

     Agribank: Hồ Thái Dũng 5412205341913 Agri Đức Trọng, Lâm Đồng.

     MBbank: Hồ Thái Dũng 7460103747003 MB Đức Trọng, Lâm Đồng.

Hoặc tài khoản: Cty tnhh sx tm dv Cà Phê Đất Đỏ 5412201001187, Agribank chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng.

Sản phẩm bạn đã xem