Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản khi thực hiện giao dịch mua hàng.

Tài khoản: 

Tên chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thu Yến

Số tài khoản: 18610547

Ngân hàng ACB - PGD huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Sản phẩm bạn đã xem