Menu cửa hàng

Matcha 35.000₫
Americano 30.000₫
Affogato 50.000₫
Cafe sữa 30.000₫
Các loại trà 35.000₫
Cafe đen 30.000₫
Ice - cream 30.000₫
Latte - Cappuchino 40.000₫
Yogurts Liên hệ

Sản phẩm bạn đã xem